Ŋunha Nyiknyik

That is a mouse

Ŋunha nyiknyik.   That is a Mouse.

Ŋunha ŋerrk.   That is a white cockatoo.

Ŋunha ŋaṯili.   That is a black cockatoo.

Ŋunha buthuŋu. That is a scorpion.

Ŋunha nyoṉ.   That is a sea cucumber.

Ŋunha mayawa.   That is a frilled neck lizard.

Ŋunha detuŋ.   That is a buffalo.

Ŋunha ḻaḻu.   That is a parrot fish.

angle-double-left